RANDOM
AMBIENT

dư phương thảo's Profile

dư phương thảo

dư phương thảo

01/01/1970

Số câu hỏi 3
Số câu trả lời 1
Điểm 9
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (6)

 • dư phương thảo đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 12 Cách đây 3 năm

  cho một luồng khí co đi qua ống sứ đựng m gam fe203 nung nóng thì thu được 6.72 gam hỗn hợp a gồm bốn chất rắn khác nhau.hòa tan a trong hno3 thì thu được 0,448 lit khí b duy nhất có tỉ khối hơi so với h2 là 15(sp khủ duy nhất)

  a,giá trị m là?

  b,khối lượng hno3 tham gia phản ừng là?

 • dư phương thảo đã đặt câu hỏi: điện phân dung dịch Cách đây 3 năm

  câu 1:

  điện phân với điện cực trơ màng ngăn xốp 1 lit dd hỗn hợp chứa 0,01 mol hcl:0,01 mol cucl2:0,01 mol nacl khi ở ca tốt thu đc 0,336 lít khí <đktc> thì dừng điệnu phân.dd sau điện phân có pH bàng bn/

  câu 2

  hòa tan 0,585 gam nacl vào nước rồi điện phân với điện cực trơ có màng ngăn xốp thu đc 500 ml dung dịch có pH =2 .hiệu suất pư điện phân là?

 • dư phương thảo đã đặt câu hỏi: tương tác gen hoán vị gen Cách đây 3 năm

  cho ruồi xám, cánh dài giao phối với nhau thu được f2 gồm 49,5% xám dài,6,75% xám ngắn ,6,75 % nâu dài ,12% nâu ngắn ,18,75% trắng dài  6,25 %trắng ngắn

  a, xác định quy luật di truyền chi phối phép lai

  b, xác định kiểu gen f1

  c,xđ tỉ lệ giao tử f1

 • dư phương thảo đã trả lời trong câu hỏi: Sinh học 12 Cách đây 3 năm

  mình nghĩ là c

   

 • dư phương thảo đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 12 Cách đây 3 năm

  este X được điều chế từ aminoaxit và rượu ancol etylic. đốt cháy hoàn toàn 10.3 gam X thu đc 17,6 gam khí co2 8,1 gam nước và 1,12 khí nito(đktc)công thức cấu tạo thu gọn của X là??

 • dư phương thảo đã đặt câu hỏi: hóa học lớp 12 Cách đây 3 năm

  este X được điều chế từ aminoaxit và rượu ancol etylic. đốt cháy hoàn toàn 10.3 gam X thu đc 17,6 gam khí co2 8,1 gam nước và 1,12 khí nito(đktc)công thức cấu tạo thu gọn của X là??

Điểm thưởng gần đây (5)

 • dư phương thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • dư phương thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • dư phương thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
 • dư phương thảo: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • dư phương thảo: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm