RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 4 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 4 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Hợp chất nào sau đây của nitơ không được tạo ra khi cho HNO3 tác dụng với kim loại?

A. NO

B. NH4NO3

C. NO2

D. N2O5

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 4

Chọn D.

N2O5

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 4 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

 • Lê Minh Bảo Bảo

  Cho 23,0 kg toluen tác dụng với hỗn hợp axit HNO3 đặc, dư (xúc tác axit H2SO4 đặc). Giả sử toàn bộ toluene chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).
   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 •  
   
  thuy linh

  cho m gam nhôm tác dụng với HNO3 loãng 3M vừa đủ thu được 6,72 lít khí  đồng số mol NO và N22O.Tính khối lượng và thể tích dung dịch HNO3

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Anh Nguyễn

  Hỗn hợp X gồm 3 oxit có số mol bằng nhau: FeO, Fe2O3, Fe3O4. Cho m gam hỗn hợp X tác dụng với dung dịch HNO3 (dư), thu được dung dịch Y. Cho Y tác dụng với dung dịch NaOH loãng (dư), thu được 6,42 gam kết tủa nâu đỏ. Gía trị của m là:

   

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Trí

  nung 2,23(g) hỗn hợp X gồm các kim loại Fe,Al,Zn,Mg trong oxi ,sau 1 thời gian thu được 2,71(g) hỗn hợp Y.hòa tan hoàn toàn Y vào dd HNO3 dư, thu được 0,672l khí NO(sp khử duy nhất)số mol HNO3 đã pư là

  A0,12

  B 0,16

  C.0,18

  D 0,18

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • May May

  cho 61,2g  hỗn hợp X gồm Cu và Fe3O4 tác dụng với dung dịch HNO3 loãng đun nóng.sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được 3,36l khí NO(là sp khử duy nhất);dd Y và còn lại 2,4g kim loại.cô cạn dd Y thu được mg muối.m=?

  A.151,5g

  B.97,5g

  C.137,1g

  D.108,9g

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • thu hảo

  Hoà tan 0.1 mol fes2 trong 200ml dd hno3 4M ,sản phẩm thu đc gồm dung dịch x và 1 chất khí thoát ra. Dung dịch x có thể hoà tan tối đa m gam cu . Biết trong quá trình trên ,sản phẩm khử duy nhất của n+5 là no. Tính giá trị m

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Thu Hang

  Hòa tan hoàn toàn 26,4 gam hỗn hợp A gồm Fe và Cu trong dung dịch HNO3, thu được 7,84 lít NO (đktc) và 800 ml dung dịch X. Cho từ từ dung dịch HCl vào X đến khi không còn khí thoát ra, thì thu được thêm 1,12 lít NO (đktc).

  1) Xác định % khối lượng của mỗi kim loại trong A.

  2) Tính số mol HNO3 đã tham gia phản ứng.

  3) Tính CM của các chất trong X.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Lê Minh Bảo Bảo

  Hỗn hợp A gồm Cu và Fe trong đó Cu chiếm 70% về khối lượng. Cho m gam A phản ứng với 0,44 mol HNO3 trong dung dịch, thu được dung dịch B, phần rắn C có khối lượng 0,75m (gam) và 2,87 lít hỗn hợp khí NO2 và NO đo ở (1,2 atm, 270C).

  Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn, trong B không có muối amoni.

  Tính khối lượng muối trong dung dịch B và tính khối lượng m.

  Theo dõi (0) 1 Trả lời
 • Hy Vũ
  hòa tan hoàn toàn 4,8g kim loại M vào dung dịch HNO3, thu dk dd A. chia A thành 2 phần bằng nhau: 
  -kết tinh phần 1 ở điều kiện thích hợp thu dk 25,6g một muối X duy nhất
  -cho phần 2 tác dụng với NaOH dư dk kết tủa B. nung B đến khối lượng ko đổi thu đk 4g chất rắn. kim loại M và thành phần % theo khối lượng của nó trong muối X là???
  Theo dõi (0) 1 Trả lời
YOMEDIA