RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao

Cho 13,5 gam nhôm tác dụng vừa đủ với 2,2 lít dung dịch HNO3 phản ứng tạo ra muối nhôm và một hỗn hợp khí NO và N2O. Tính nồng độ mol của dung dịch HNO3. Biết rằng tỉ khối của hỗn hợp khí đối với hiđro bằng 19,2.

ANYMIND

Hướng dẫn giải chi tiết bài 7

Đặt số mol Al tham gia phản ứng (1) và (2) lần lượt là x mol và y mol.

x + y = 13,5 : 27  (*)

Al + 4HNO3 → Al(NO3)3 + NO + 2H2O  (1)

x         4x                         x

8Al + 10HNO→ 8Al(NO3)3 + 3N2O + 15H2O  (2)

y         15y/4                         3y/8

Hỗn hợp khí gồm NO x mol; N2O (3y/8) mol

Theo đề bài ta có: dX/H2 = 19,2 

\( \to \overline {{M_X}}  = \frac{{(30.x + \frac{{44.3y}}{8})}}{{x + \frac{{3y}}{8}}}\)

Giải hệ (*) và (**) ta được: x = 0,1 và y = 0,4

Từ (1) và (2) → nHNO3 = 4x + 15y/4 = 1,9 mol

Nồng độ mol/lit của dung dịch HNO3 đã dùng:

 \({C_{{M_{HN{O_3}}}}} = \frac{{1,9}}{{2,2}} = 0,86M\)

-- Mod Hóa Học 11 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 7 trang 55 SGK Hóa học 11 nâng cao HAY thì click chia sẻ 

 

YOMEDIA