RANDOM
AMBIENT

Huynh Huy's Profile

Huynh Huy

Huynh Huy

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 1
Điểm 6
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (3)

 • Huynh Huy đã trả lời trong câu hỏi: hóa học lớp 12 Cách đây 3 năm

  quy đổi hh a thanh Fe và O

  đặt số mol Fe và O lần lượt là x và y

  PTKL hh a 56x +16y =6,72

  PTBT e  3x-2y=0,06

  ta bắm máy được x=0,09

                            y=0,105

  sau đó tính m

  b/    số mol HNO3 phẩn ứng = 4 mol NO+ 2 mol oxi trong oxit

 • Huynh Huy đã đặt câu hỏi: cách giải bài này Cách đây 3 năm

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

 • Huynh Huy đã đặt câu hỏi: cách giải bài này Cách đây 3 năm

  hòa tan hoàn toàn hỗn hợp x gồm fe(no3)2 al(no3)3 nh4cl vào nước . chia dung dịch làm 3 phần bằng nhau

     phần 1 td hcl dư đun nóng thoát ra 0,448 lít NO. thêm tiếp Cu dư thấy thoát ra thêm 3,584 lít NO

     phần 2 td dd AgNO3 dư tạo 9,35 gam kết tủa

     phần 3 td dd NaOH dư sau khi kết thúc phản ứng , dung dịch thu được giảm m gam so với dung dịch ban đầu

  NO là sản phẩm khử duy nhất

    tim    m

Điểm thưởng gần đây (2)

 • Huynh Huy: trả lời câu hỏi, user trả lời được +5 (+5đ) Cách đây 3 năm
 • Huynh Huy: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm