ADMICRO
AMBIENT

Nguyễn Đức Thắng's Profile

Nguyễn Đức Thắng

Nguyễn Đức Thắng

01/01/1970

Số câu hỏi 0
Số câu trả lời 0
Điểm 2
Kết bạn

Bạn bè (0)

Hoạt động gần đây (2)

  • Nguyễn Đức Thắng đã đặt câu hỏi: tin học pascal Cách đây 3 năm

    xóa từ đâu tiên và từ cuối cùng của một xâu đã được chuyển hóa và đưa ra màn hình..

    giải giùm vs mn !

  • Nguyễn Đức Thắng đã đặt câu hỏi: bày câu này vs mọi người !! Cách đây 3 năm

    nhệt phân hoàn toàn m (g) AgNo3 thu được hỗn hợp khí A và chất rắn B. cho A vào 100ml H2O thu được dung dịch C. tính % theo khối lượng chất B đã phản ứng vs dd C ?

Điểm thưởng gần đây (2)

  • Nguyễn Đức Thắng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm
  • Nguyễn Đức Thắng: user đặt câu hỏi +1 (+1đ) Cách đây 3 năm