OFF
OFF
ADMICRO
12AMBIENT
Banner-Video
VIDEO

Bài tập 1 trang 18 SGK Địa lý 7

Giải bài 1 tr 18 sách GK Địa lớp 7

Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến nào? Nêu tên các kiểu môi trường của đới nóng.

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Gợi ý trả lời bài 1

  • Môi trường đới nóng phân bố chủ yếu trong giới hạn của các vĩ tuyến 30°B và 30°N (giữa hai chí tuyến).
  • Tên các kiểu môi trường của đới nóng: Môi trường xích đạo ẩm, môi trường nhiệt đới, môi trường nhiệt đới gió mùa, môi trường hoang mạc.

-- Mod Địa Lý 7 HỌC247

Nếu bạn thấy gợi ý trả lời Bài tập 1 trang 18 SGK Địa lý 7 HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

MGID
OFF