OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Luyện tập trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Xác định một số loại vật liệu cơ bản được dùng để xây dựng các ngôi nhà trong Hình 2.2.

Hình.2.2. Nhà ở được xây dựng bằng những vật liệu khác nhau

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Một số vật liệu xây dựng nhà ở: gỗ, gạch, xi măng, thép, đá, cát,....

Lời giải chi tiết

Các vật liệu được sử dụng xây dựng các ngôi nhà trong Hình 2.2 được thể hiện trong bảng sau:

Hình

Vật liệu

a

Ngói, gỗ, gạch, tre, …

b

Cát, đá, xi măng, kính, nhôm,…

c

Các, đá, gạch, kính, sắt,…

d

Rơm, đất, gỗ,…

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Luyện tập trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF