OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 1 trang 5 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Bài tập 1 trang 5 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Hãy điền dấu √ vào những ô có phát biểu đúng về vật liệu xây dựng nhà ở.

 

Vật liệu xây dựng ảnh hưởng tới tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình.

 

Từ xa xưa, con người thường sử dụng vật liệu có sẵn ở nơi mình sinh sống để làm nhà.

 

Việc khai thác vật liệu có sẵn trong tự nhiên để làm nhà không làm ảnh hưởng tới môi trường, đó là lí do ngày nay vật liệu tự nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi

 

Trong quá trình xây dựng nhà, vật liệu tự nhiên không thể kết hợp được với vật liệu nhân tạo.

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dựa vào vai trò của vật liệu xây dựng để trả lời

Lời giải chi tiết

Điền dấu √ vào những ô có phát biểu đúng về vật liệu xây dựng nhà ở

Vật liệu xây dựng ảnh hưởng tới tuổi thọ, chất lượng và tính thẩm mĩ của công trình.

Từ xa xưa, con người thường sử dụng vật liệu có sẵn ở nơi mình sinh sống để làm nhà.

 

Việc khai thác vật liệu có sẵn trong tự nhiên để làm nhà không làm ảnh hưởng tới môi trường, đó là lí do ngày nay vật liệu tự nhiên vẫn được sử dụng rộng rãi

 

Trong quá trình xây dựng nhà, vật liệu tự nhiên không thể kết hợp được với vật liệu nhân tạo.

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 1 trang 5 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF