OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 5 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Bài tập 5 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Hãy nêu các bước chính xây dựng nhà ở?

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Quy trình xây dựng nhà ở gồm 3 bước

Lời giải chi tiết

Các bước chính xây dựng nhà ở:

- Thiết kế

- Thi công thô

- Hoàn thiện

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 5 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF