OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Bài tập 2 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Bài tập 2 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức

Lựa chọn các vật liệu sau để hoàn thiện sơ đồ tạo ra vữa xây dựng.

Cát, đá nhỏ, gạch, thép, xi măng

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Dựa vào khái niệm vữa xây dựng để điền từ thích hợp

Lời giải chi tiết

Các vật liệu được lựa chọn là:

+ Cát

+ Xi măng

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Bài tập 2 trang 6 SBT Công nghệ 6 Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF