OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Luyện tập trang 15 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Luyện tập trang 15 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Quan sát Hình 2.3, hãy mô tả công việc đang thực hiện trong mỗi hình. Sắp xếp các hình theo thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở.

Hình 2.3. Một số công việc khi xây dựng nhà

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

- Qúa trình xây dựng nhà gồm 3 bước:

+ Thiết kế

+ Thi công thô

+ Hoàn thiện

Lời giải chi tiết

- Sắp xếp thứ tự các bước chính xây dựng nhà ở và mô tả công việc như sau:

Thứ tự

Hình

Mô tả công việc

1

e

Thiết kế bản vẽ

2

a

Trộn vữa để xây dựng

3

c

Xây tường

4

b

Làm đường điện

5

d

Trát và sơn tường

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Luyện tập trang 15 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF