OPTADS360
ATNETWORK
RANDOM
ON
YOMEDIA
Banner-Video
IN_IMAGE

Khám phá trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Khám phá trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức

Vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở?

 

Lời giải:

Sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở như sau:

Vẽ sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở

AMBIENT-ADSENSE/lession_isads=0
QUẢNG CÁO
 

Hướng dẫn giải chi tiết

Hướng dẫn giải

Qúa trình xây dựng nhà ở gồm 3 bước: Thiết kế, thi công công thô và hoàn thiện

Lời giải chi tiết

Sơ đồ khối các bước chính xây dựng nhà ở:

-- Mod Công Nghệ 6 HỌC247

Nếu bạn thấy hướng dẫn giải Khám phá trang 14 Công nghệ 6 SGK Kết nối tri thức HAY thì click chia sẻ 
 
 

Bài tập SGK khác

NONE
OFF