RANDOM
RANDOM
Banner-Video
 • Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nào?(0,5 điểm)

  Câu hỏi:

  Lời giải tham khảo:

  Văn bản trên thuộc phong cách ngôn ngữ nghệ thuật

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 55875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Ngữ văn

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA