RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Vai trò của thức ăn hỗn hợp:

  • A. 
   Tăng hiệu quả sử dụng.
  • B. 
   Tiết kiệm được nhân công.
  • C. 
   Giảm chi phí thức ăn, chi phí chế biến, bảo quản
  • D. 
   Tất cả đều đúng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Tất cả đều đúng

  Vai trò của thức ăn hỗn hợp:

  • Thức ăn hỗn hợp có đầy đủ và cân đối các thành phần dinh dưỡng.

  • Tăng hiệu quả sử dụng.

  • Giảm chi phí thức ăn, chi phí chế biến, bảo quản,…

  • Đem lại hiệu quả kinh tế cao trong chăn nuôi.

  • Tiết kiệm được nhân công.

  • Hạn chế được dịch bệnh cho vật nuôi.

  • Đáp ứng yêu cầu chăn nuôi lấy sản phẩm để xuất khẩu.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14669

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA