RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Bước đầu tiên trong quy trình sản xuất thức ăn hỗn hợp là gì ?

  • A. 
   Làm sạch nguyên liệu
  • B. 
   Lựa chọn nguyên liệu chất lượng tốt
  • C. 
   Cân đo theo tỉ lệ.
  • D. 
   Sấy khô

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Lựa chọn nguyên liệu chất lượng tốt

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14665

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA