RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Đặc điểm của thức ăn hỗn hợp là: 

  • A. 
   Thức ăn được chế biến sẵn.
  • B. 
   Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán.
  • C. 
   Đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất.
  • D. 
   Cả 3 ý trên

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Đặc điểm:

  • Thức ăn được chế biến sẵn.

  • Phối hợp nhiều loại nguyên liệu theo những công thức đã được tính toán.

  • Nhằm đáp ứng nhu cầu của vật nuôi theo từng giai đoạn phát triển và mục đích sản xuất.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 14668

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Công nghệ

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA