ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong trường hợp nào dưới đây sẽ không xảy ra hiện tượng nhiễm điện do hưởng ứng? Đặt một quả cầu mang điện ở gần một 

  • A. 
   thanh kim loại không mang điện    
  • B. 
    thanh kim loại mang điện dương
  • C. 
    thanh kim loại mang điện âm        
  • D. 
   thanh nhựa mang điện âm

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn đáp án D

  Nhiễm điện do hưởng ứng xảy ra với một vật tich điện đặt gần một vật dẫn điện.

  → nhựa không phải vật dẫn điện nên trường hợp đặt quả cầu mang điện gần thanh nhựa sẽ không xảy ra hiện tượng hưởng ứng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41070

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA