ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Bốn vật kích thước nhỏ A, B, C, D nhiễm điện. Vật A hút vật B nhưng đẩy vật C, vật C hút vật D. Biết A nhiễm điện dương. Hỏi B, C, D nhiễm điện gì? 

  • A. 
   B âm, C âm, D dương.           
  • B. 
   B âm, C dương, D dương.
  • C. 
   B âm, C dương, D âm.                   
  • D. 
   B dương, C âm, D dương.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chọn đáp án C

  Vật A nhiễm điện dương mà

  A hút B nên B nhiễm điện âm.

  A đẩy C nên C nhiễm điện dương.

  C hút D nên D nhiễm điện âm.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41069

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA