ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là không đúng? 

  • A. 
   Hạt êlectron là hạt có mang điện tích âm, có độ lớn 1,6.10-19 (C).
  • B. 
   Hạt êlectron là hạt có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).
  • C. 
   Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion.
  • D. 
    êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Chọn: D

  Hướng dẫn: Theo thuyết êlectron thì êlectron là hạt có mang điện tích q = -1,6.10-19 (C), có khối lượng m = 9,1.10-31 (kg).

  Nguyên tử có thể mất hoặc nhận thêm êlectron để trở thành ion. Như vậy nếu nói “êlectron không thể chuyển động từ vật này sang vật khác” là không đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 41068

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA