ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hai hòn bi bằng kim loại giống nhau có điện tích cùng dấu q và 4q ở cách nhau một khoảng \(r_1\). Sau khi cho hai hòn bi tiếp xúc nhau, để cho lực tương tác giữa chúng không thay đổi, ta phải đặt chúng cách một khoảng \(r_2\).

  Tính tỉ số  \(\frac{r_2}{r_1}\) ?

  • A. 
   \(\frac{r_2}{r_1}=1.25\)
  • B. 
   \(\frac{r_2}{r_1}=1,5\)
  • C. 
   \(\frac{r_2}{r_1}=1,75\)
  • D. 
   \(\frac{r_2}{r_1}=2\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  • Ta có: 

  • Trước khi tiếp xúc: 

  \(F_1=9.10^9.\frac{\left |4q^2 \right |}{r_1^2}\)

  • Sau khi tiếp xúc có: \(q_1\) =  \(q_2\) = 0,5(q + 4q)=2,5q

  ⇔ \(F_2=9.10^9.\frac{(2,5q)^2}{r_2^2}\)

  Để  \(F_1=F_2\)  ⇒ \(\frac{4}{r_1^2}=\frac{6,25}{R_2^2}\)

  ⇒ \(\frac{r_2}{r_1}=1.25\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 4648

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA