RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Xét cấu tạo nguyên tử về phương diện điện. Trong các nhận định sau, nhận định không đúng là:  

  • A. 
   Proton mang điện tích là +1,6.10^-^1^9C
  • B. 
   Khối lượng notron xấp xỉ khối lượng proton. 
  • C. 
   Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử. 
  • D. 
    Điện tích của proton và điện tích của electron gọi là điện tích nguyên tố. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Phương án sai: Tổng số hạt proton và notron trong hạt nhân luôn bằng số electron quay xung quanh nguyên tử. 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 4645

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA