RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trong tế bào của một loài, vào kỳ giữa của nguyên phân, người ta xác định có tất cả 16 crômatít. Loài đó có tên là :

  • A. 
   Người
  • B. 
   Ruồi giấm
  • C. 
   Đậu hà lan
  • D. 
   Lúa nước

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vào kì giữa, các nhiễm sắc thể đang ở trạng thái kép co xoắn cực đại.

  → Bộ nhiễm sắc thể của loài là: \( \frac{{16}}{2} = 8 \) → ruồi giấm.
  ⇒ Đáp án: B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9900

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA