RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Hiện tượng không xảy ra ở kỳ cuối là:

  • A. 
   Thoi phân bào biến mất 
  • B. 
   Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
  • C. 
   Màng nhân và nhân con xuất hiện
  • D. 
   Nhiễm sắc thể tiếp tục nhân đôi 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Các hiện tượng xảy ra ở kỳ cuối:

  • Thoi phân bào biến mất 
  • Các nhiễm sắc thể đơn dãn xoắn
  • Màng nhân và nhân con xuất hiện

  ⇒ Đáp án: D

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9902

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA