RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là bao nhiêu?

  • A. 
   0
  • B. 
   23
  • C. 
   46
  • D. 
   92

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Một tế bào ở người đang ở kì trung gian. Số lượng NST trong tế bào này là: 2n = 46. Vì lúc này NST đã nhân đôi.

  ⇒ Đáp án: C

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 9897

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA