RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trong mặt phẳng Oxy, thực hiện liên tiếp phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 1} \right)\) và phép đối xứng trục Oy biến đường thẳng y = x thành đường thẳng.

  • A. 
   x+y+1=0
  • B. 
   x-y-1=0
  • C. 
   y-x+1=0
  • D. 
   x+y-1=0

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phép tịnh tiến theo vecto \(\overrightarrow u  = \left( {0; - 1} \right)\) biến đường thẳng y = x thành đường thẳng y = x - 1;

  Phép đối xứng trục Oy biến đường thẳng y = x - 1 thành đường thẳng y = -x - 1 hay x + y + 1 = 0

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45267

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA