RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hai đường thẳng a, b cắt nhau và góc giữa chúng là \(\alpha .\) Gọi Đa là phép đối xứng qua a. Đb là phép đối xứng qua b. Với mọi điểm M bất kì, gọi M1a(M), M2a(M1). Xét phép biến hình F biến M thành M2. Trong các khẳng định sau khẳng định nào đúng?

  • A. 
   F không phải là phép dời hình.
  • B. 
   F là phép quay với góc quay có giá trị tuyệt đối là \(\alpha .\)
  • C. 
   F là phép quay với góc quay có giá trị tuyêt đối là \(2\alpha .\)
  • D. 
   F là phép quay với góc quay \(4\alpha .\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Vậy C là khẳng định đúng.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7794

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA