ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hai điểm A, B phân biệt. Gọi ĐA, ĐB là các phép đối xứng qua A, B. Với điểm M bất kì, gọi M1A(M), M2B(M1). Gọi F là phép biến hình biến M thành M2. Chọn khẳng định đúng.

  • A. 
   F là phép quay.
  • B. 
   F là phép đối xứng trục.
  • C. 
   F là phép đối xứng tâm.
  • D. 
   F là phép tịnh tiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  \(\begin{array}{l}\overrightarrow {MA}  = \overrightarrow {A{M_1}} ;\overrightarrow {{M_1}B}  = \overrightarrow {B{M_2}} \\\overrightarrow {M{M_2}}  = \overrightarrow {MA}  + \overrightarrow {A{M_1}}  + \overrightarrow {{M_1}B}  + \overrightarrow {B{M_2}} \\ = \overrightarrow {A{M_1}}  + \overrightarrow {A{M_1}}  + \overrightarrow {{M_1}B}  + \overrightarrow {{M_1}B} \\ = 2\overrightarrow {A{M_1}}  + 2\overrightarrow {{M_1}B}  = 2\left( {\overrightarrow {A{M_1}}  + \overrightarrow {{M_1}B} } \right) = 2\overrightarrow {AB} .\end{array}\)

  Vậy F là phép tịnh tiến theo vectơ \(2\overrightarrow {AB} .\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 7796

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA