RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hai hình bình hành. Hãy chỉ ra một đường thẳng chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  • A. 
   Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành.
  • B. 
   Đường thẳng đi qua hai đỉnh của hai hình bình hành.
  • C. 
   Đường thẳng đi qua tâm của hình bình hành thứ nhất và một đỉnh của hình hành còn lại.
  • D. 
   Đường chéo của một trong hai hình bình hành đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Đường thẳng đi qua hai tâm của hai hình bình hành chia mỗi hình bình hành đó thành hai hình bằng nhau.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7793

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA