RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Cho hai điểm A, B phân biệt. Gọi ĐA là phép đối xứng qua A; T là phép tịnh tiến theo vectơ \(2\overrightarrow {AB} .\) Với điểm M bất kì, gọi M1A(M), M2=T(M1). Gọi F là phép biến hình biến M thành M2. Chọn khẳng định đúng.

  • A. 
   F không là phép dời hình.
  • B. 
   F là phép đối xứng trục.
  • C. 
   F là phép đối xứng tâm.
  • D. 
   F là phép tịnh tiến.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta dùng phương pháp tọa độ để giải bài toán này.

  Trong mặt phẳng Oxy, gọi \(A({x_0};{y_0});B({x_1};{y_1});M(x;y) \Rightarrow {M_1}(2{x_0} - x;2{y_0} - y)\)

  Lại có: \(2\overrightarrow {AB}  = \left( {2({x_1} - {x_0});2\left( {{y_1} - {y_0}} \right)} \right)\) nên \({M_2}(2{x_1} - x;2{y_1} - y).\)

  Vậy F là phép đối xứng tâm B.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7795

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA