RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Cho hình chữ nhật ABCD như hình vẽ, phép biến hình biến hình (1) thành hình (3) là thực hiện liên tiếp hai phép dời hình nào sau đây.

  • A. 
    Phép đối xứng tâm I và phép đối xứng trục IB.
  • B. 
   Phép đối xứng tâm I và phép quay tâm I góc quay 900.
  • C. 
   Phép đối xứng trục EI và phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow {DI} \).
  • D. 
   Phép tịnh tiến theo \(\overrightarrow {AI} \) và phép đối xứng tâm I.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

    ĐEI(1) =(8);\({T_{\overrightarrow {DI} }}\)(8) = (3). Đáp số C

     A. Phép đối xứng tâm I và phép đối xứng trục IB thì (1) không biến thành hình nào từ (2) đến (8).

     B. Phép đối xứng tâm I và phép quay tâm I góc quay 900 (1) không biến thành hình nào từ (2) đến (8)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 45264

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA