ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm nào là mạnh nhất?

  Hình 23.6

  • A. 
   Điểm 1.
  • B. 
   Điểm 2.
  • C. 
   Điểm 3.
  • D. 
   Điểm 4.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Trên hình 23.6, lực từ tác dụng lên kim nam châm đặt ở điểm 3 là mạnh nhất

  vì ở hai đầu cực có các đường sức từ mau hơn

  mà nơi nào có từ trường mạnh thì đường sức từ dày,nơi nào có từ trường yếu thì đường sức từ thưa.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 6332

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA