RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Quy tắc nắm tay phải dùng để xác định:

  • A. 
   Chiều của dòng điện trong dây dẫn 
  • B. 
   Chiều của đường sức từ trong nam châm
  • C. 
   Chiều của đường sức từ trong mạch điện 
  • D. 
   Chiều của đường sức từ trong lòng ống dây

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Quy tắc nắm tay phải được sử dụng để xác định chiều của đường sức từ trong lòng ống dây khi biết chiều của dòng điện đi qua ống dây

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 124696

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA