RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Trên cùng một đường dây dẫn tải đi cùng một công suất điện, nếu dùng dây dẫn có tiết diện tăng gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ?

  • A. 
   Tăng 2 lần.
  • B. 
   Giảm 2 lần.
  • C. 
   Tăng 4 lần.
  • D. 
   Giảm 4 lần.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có công thức tính công suất hao phí là Php=(R.P2)/U2 .

  Theo công thức thì Php tỉ lệ thuận với điện trở R mà R thì tỉ lệ nghịch với tiết diện S của dây theo công thức R=(ρ.l)/S.

  Do vậy khi tiết diện dây dẫn S tăng 2 lần thì công suất hao phí giảm 2 lần.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7125

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA