RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

   Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ?

  • A. 
   Tăng 2 lần. 
  • B. 
   Tăng 4 lần
  • C. 
   Giảm 2 lần.
  • D. 
   Không tăng, không giảm.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

   Để truyền đi cùng một công suất điện, nếu đường dây tải điện dài gấp đôi thì công suất hao phí vì tỏa nhiệt sẽ tăng 2 lần.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7124

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA