ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất vật lý nào dưới đây không phải của Hidro?

  • A. 
   Là chất khí không màu, không mùi, không vị
  • B. 
   Tan ít trong nước
  • C. 
   Tan nhiều trong nước
  • D. 
   Nhẹ hơn không khí

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khí hidro là chất khí không màu, không mùi, không vị, nhẹ nhất trong tất cả các khí và rất ít tan trong nước.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12873

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA