ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Chất rắn Cu tạo thành từ phản ứng của CuO và H2 có màu gì?

  • A. 
   Màu đen
  • B. 
   Màu nâu
  • C. 
   Màu đỏ
  • D. 
   Màu xanh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Chất rắn Cu tạo thành từ phản ứng của CuO và H2 có màu đỏ

  CuO + H2 → Cu + H2O (đk: nhiệt độ)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12875

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA