RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Ở điều kiện thường, Hidro là chất ở trạng thái nào?

  • A. 
   Rắn
  • B. 
   Lỏng
  • C. 
   Khí 
  • D. 
   Trong tự nhiên Hidro ctồn tại ở dạng hợp chất

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ở điều kiện thường, Hidro tồn tại ở trạng thái khí.

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 12876

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA