RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của thủy tinh?

  • A. 
   Là chất rắn vô định hình
  • B. 
   Ở điều kiện thường thủy tinh cướng, trong suốt
  • C. 
   Thủy tinh khó mài mòn, trơ về mặt hóa học
  • D. 
   Thủy tinh là chất rắn, hình cầu

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Đáp án D

  Thủy tinh là chất rắn vô định hình

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116933

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA