RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Các hợp chất canxi silicat là hợp chất chính của xi măng. Chúng có thành phần như sau: CaO – 73,7%, SiO2 – 26,3% và CaO – 65,1 %, SiO2 – 34,9%. Hỏi trong mỗi hợp chất canxi silicat trên có bao nhiêu mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2 

  • A. 
   2
  • B. 
   3
  • C. 
   1
  • D. 
   4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Giả sử mỗi hợp chất trên có 100g.

  ** Với hợp chất thứ nhất:

  nCaO : nSiO2 = \(\frac{{73,7}}{{56}}:\frac{{34,9}}{{60}}\) = 1,32 : 0,44 = 3 : 1

  Vậy hợp chất thứ nhất 3 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2 .

  ** Với hợp chất thứ hai:

  nCaO : nSiO2 = \(\frac{{65,1}}{{56}}:\frac{{34,9}}{{60}} = 1,16:0,58 = 2:1\)

  Vậy hợp chất thứ hai 2 mol CaO kết hợp với 1 mol SiO2 .

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116950

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA