RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Silic đioxit (SiO2) tan chậm trong dung dịch kiềm đặc, nóng, tan dễ trong dung dịch kiềm nóng chảy tạo thành silicat. SiO2 là?

  • A. 
   oxit axit
  • B. 
   oxit trung tính
  • C. 
   oxit bazo
  • D. 
   oxit lưỡng tính

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tan được trong dung dịch kiềm ⇒ SiO2 là oxit axit

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 125201

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA