RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách

  • A. 
   Đun SiO2 với NaOH nóng chảy.
  • B. 
   Cho SiO­2­ tác dụng với dung dịch NaOH loãng
  • C. 
   Cho dung dịch K2SiO3 tác dụng với dung dịch NaHCO3.
  • D. 
   Cho Si tác dụng với dung dịch NaCl

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Natri silicat có thể được tạo thành bằng cách đun SiO2 với NaOH nóng chảy.

  SiO2 + 2NaOH → Na2SiO3 + H2O

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10514

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA