RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
ADSENSE
 • Câu hỏi:

  Loại quặng nào sau đây không phù hợp với tên gọi:

  • A. 
   Cao lanh (3Mg.2SiO2.2H2O).
  • B. 
   Xinvinit (NaCl.KCl).
  • C. 
   Apatit (3Ca3(PO4)2.CaF2).
  • D. 
   Cacnalit (KCl.MgCl2.6H2O).

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Cao lanh chính là: Al2O3.2SiO2.2H2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 10504

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA