ADMICRO
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một loại thủy tinh thường chứa 13,0% NaO; 11,7% CaO và 75,3% SiO2 về khối lượng. Thủy tinh này có công thức là?

  • A. 
   2Na2O.CaO.6SiO2
  • B. 
   Na2O.CaO.6SiO2
  • C. 
   2Na2O.6CaO.SiO2
  • D. 
   Na2O.6CaO.6SiO2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Giả sử có 100 gam mẫu thủy tinh

  ⇒ mNa2O = 13 g; mCaO = 11,7 g; mSiO2 = 75,3 g.

  nNa2O = 0,21 mol; nCaO = 0,21 mol; nSiO2 = 1,26 mol.

  ⇒ Na2O : nCaO : nSiO2 = 1 : 1 : 6.

  Vậy công thức cần tìm là Na2O.CaO.6SiO2

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 116940

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA