RANDOM
AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Một loại thủy tinh chứa 13 % Na2O, 11,7 % CaO và 75,3 % SiO2 về khối lượng . Thành phần của loại thủy tinh này biểu diễn dưới dạng các oxit là 

  • A. 
   2Na2O.CaO.6H2O
  • B. 
   2Na2O.6CaO.H2O
  • C. 
   Na2O.CaO.6H2O
  • D. 
   Na2O.6CaO.6H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Công thức thủy tinh có dạng : xNa2O.yCaO.zSiO2

  \(x:y:z = \frac{{\% N{a_2}O}}{{{M_{N{a_2}O}}}}:\frac{{\% CaO}}{{{M_{CaO}}}}:\frac{{\% Si{O_2}}}{{{M_{Si{O_2}}}}}\)

  \(= \frac{{13}}{{62}}:\frac{{11,7}}{{56}}:\frac{{75,3}}{{60}}\) = 0,21: 0,21: 1,255 = 1: 1: 6

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ADSENSE
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 10523

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA