ADMICRO
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số \(y = {x^3} - m{x^2} + 3x + 4\) đồng biến trên \(\mathbb{R}\).

  • A. 
   \(- 2 \le m \le 2\)
  • B. 
   \(- 3 \le m \le 3\)
  • C. 
   \(m \ge 3\) 
  • D. 
   \(m \le - 3\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Ta có: \(y' = 3{x^2} - 2mx + 3\)

  Đồ thị hàm số đã cho đồng biến trên R thì \(y'(x) \ge 0,\forall x \in \mathbb{R}\)

  Điều này xảy ra khi: \(\Delta ' \le 0,\forall x \in \mathbb{R} \)

  \(\Leftrightarrow {m^2} - 9 \le 0,\forall x \in \mathbb{R} \)

  \(\Leftrightarrow - 3 \le m \le 3.\)

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 3124

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA