ADMICRO
RANDOM
Banner-Video
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(y = {x^3} - 2{{\rm{x}}^2} + x + 1\). Mệnh đề nào sau đây là đúng?

  • A. 
   Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{3};1} \right)\)
  • B. 
   Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( { - \infty ;\frac{1}{3}} \right)\)
  • C. 
   Hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {1; + \infty } \right)\)
  • D. 
   Hàm số đồng biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{3};1} \right)\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  y' = 3{x^2} - 4x + 1\\
  y' = 0 \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x = 1\\
  x = \frac{1}{3}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Lập bảng xét dấu ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng \(\left( {\frac{1}{3};1} \right)\).

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  QUẢNG CÁO

Mã câu hỏi 40469

Loại bài Bài tập

Chủ đề Đạo hàm và ứng dụng

Môn học Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA