RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Câu hỏi:

  The World War II .............. in 1939 and ...................in 1945.

  • A. 
   begins/ ends
  • B. 
   had begun/ ended
  • C. 
   has begun/ had ended
  • D. 
   began/ ended

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  in 1939, in 1945 là thời gian trong quá khứ ---> thì quá khứ đơn

  Đáp án D đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7254

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA