RANDOM
AMBIENT
Video-Banner
VIDEO
 • Choose the correct verb form.

  Câu hỏi:

  Glenda ..................... extremely hard when she was a student.

  • A. 
   worked
  • B. 
   has worked
  • C. 
   was working
  • D. 
   had been worked

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  When she was a student: là thời điểm đã xảy ra trong quá khứ --> sử dụng thì quá khứ đơn

  Đáp án A đúng

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải
  ANYMIND

Mã câu hỏi 7253

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

YOMEDIA
Trắc nghiệm hay với App HOC247

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA