OFF
OFF
ADMICRO
10AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sự kiện nào đánh dấu phong trào công nhân Việt Nam đã bước đầu chuyển sang đấu tranh tự giác?

  • A. 
   Công nhân Bắc Kì đấu tranh đòi nghỉ ngày chủ nhật có lương (1922). 
  • B. 
   Cuộc đấu tranh của công nhân Ba Son (8-1925).
  • C. 
   Thành lập Công hội tại Sài Gòn (1920).
  • D. 
   Cuộc đấu tranh của công nhân mỏ than Mạo Khê. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Phong trào Bãi công Ba Son (8 - 1925) đã đánh dấu bước tiến mới của phong trào công nhân Việt Nam vì đây là lần đầu tiên công nhân đấu tranh không chỉ vì quyền lợi kinh tế mà còn vì tình đoàn kết quốc tế với các dân tộc bị áp bức. Như vậy, với sự kiện này, phong trào công nhân Việt Nam đã chuyển từ tự phát lên tự giác - là bước tiến mới của phong trào

  Chọn B 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275791

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON