OFF
OFF
ADMICRO
20AMBIENT
Banner-Video
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Đâu không phải là nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc ?

  • A. 
   Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước. 
  • B. 
   Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc. 
  • C. 
   Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì quốc gia nào. 
  • D. 
   Tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản. 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Để thực hiện mục đích hoạt động của Liên hợp quốc, tổ chức hoạt động theo nguyên tắc sau : Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc; Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước; Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì quốc gia nào; Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng phương pháp hòa bình; Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa 5 nước lớn (Liên Xô, Mĩ, Anh, Pháp, Trung Quốc). Như vậy, tiêu diệt tận gốc phát xít Đức và quân phiệt Nhật Bản không phải nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc.

  Chọn D 

  Hãy trả lời câu hỏi trước khi xem đáp án và lời giải

Mã câu hỏi 275773

Loại bài Bài tập

Chủ đề

Môn học Lịch Sử

ADSENSE
QUẢNG CÁO

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

MGID
ON